Atesty

Na výrobky spoločnosti T&T Czech Brands s.r.o.  je vydané "vyhlásenie o zhode" v súlade s Vyhláškou 84/2001 o hygienických požiadavkách na hračky a výrobky pre deti vo veku do troch rokov, v súlade so Zákonom o ochrane verejného zdravia č 258/2000, v znení neskorších predpisov.